ADÂLET-İ İZAFİYE


ADÂLET-İ İZAFİYE
İzafi adalet veya adâlet-i nisbiye de denir. Küll'ün selâmeti için, cüz'ü feda eden adalet usulüdür.(Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz, "ehvenüş-şer" diye bir nevi adalet-i izâfiyeyi yapmağa çalışır. Fakat adalet-i mahza kabil-i tatbik ise "adalet-i izafiye"ye gidilmez, gidilse zulümdür. M.)

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • EHVEN-ÜŞ ŞER — Ehven i şerreyn de denir. İki şerli işin veya şeyin daha az zararlısı. (Bak: Adalet i izafiye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük